• Обява за търг с явно наддаване за земеделска земя пасища и мери за срок от 1 година
  15.03.2022

  15.03.2022

  О Б Я В А

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА

  ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ПАСИЩА И МЕРИ

 • Разпределение пасища
  25.02.2022

  25.02.2022

  ОБЯВА

 • Разкрита е процедура по обявяване на 30 вакантни длъжности за войници
  23.02.2022

  23.02.2022

  Офис за военен отчет-Община Ценово Ви информира, че със заповед ОХ-179/17.02.2022г на Командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура по обявяване на 30 вакантни длъжности за войници, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

 • Разкрита е процедура по обявяване на вакантни длъжности за военнослужещи (за офицери и сержанти) във Военномедицинска академия
  23.02.2022

  23.02.2022

 • О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности
  16.02.2022

  16.02.2022

  О Б Я В А

 • Предложение за приемане на ГПУПОС за 2022
  14.02.2022

   11.02.2020

 • Заповеди ОДЗ плащания пътища 2021-2022
  11.02.2022

  11.02.2022

  ЗАПОВЕДИ
  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" гр. РУСЕ

  Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Русе определящи средното годишно рентно плащане за ползването на полски пътища попадащи в масивите за ползване в землищата на селата от Община Ценово.  

 • Заповед спечелил тарг с явно наддаване аренда 15 г. имот ОС
  9.02.2022

  09.02.2022

  ОБЯВА

 • Заповеди за забрана пасища през 2022
  9.02.2022

  09.02.2022

  ЗАПОВЕД

     На основание от Заповед № 009 до  Заповед № 017 от 08.02.2021г. на Кмета на Община Ценово се ЗАБРАНЯВА Пашата на селскостопански животни през 2022 година в следните горски територии от Община Ценово.

 • В Община Ценово е получено Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
  2.02.2022