• Предложение за приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Ценово периода 2024 г. – 2027 г.
  5.02.2024
  05.02.2024
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  от д-р Петър Георгиев Петров
 • Заповеди за забрана пашата през 2024 година
  26.01.2024

  26.01.2024

  ЗАПОВЕД

     На основание от Заповед № 011 до Заповед № 019 от 25.01.2024г. на Кмета на Община Ценово се ЗАБРАНЯВА Пашата на селскостопански животни през 2024 година в следните горски територии от Община Ценово.

  Заповеди >>

 • Община Ценово обявява процедура за избор на Здравен медиатор
  24.01.2024

  24.01.2024

  Община Ценово обявява процедура за избор на Здравен медиатор /по заместване по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда/.
  Краен срок за кандидатстване – 24.02.2024 г.

  Обява подбор Здравен медиатор 2024

 • Обява провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности
  22.01.2024
  22.01.2024
  О Б Я В А
  за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина
   
       
 • Обсъждане на бюджета за 2024 г.
  15.01.2024

  15.01.2024

  СЪОБЩЕНИЕ 

  На 26.01.2024 г. /петък/ от 10.30 часа в заседателната зала на Общински съвет - Ценово, ще се проведе публично обсъждане на БЮДЖЕТА за 2024 г.

   

 • О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 15.04.2024г. до 19.04.2024г.
  15.01.2024

   15.01.2024

 • Съобщение ТСУ ПУП ПП Ценово
  11.01.2024

  11.01.2024г.                                              

  ДО

   ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Предложение за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2024г. - 31.12.2024г.
  8.01.2024
  08.01.2024
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
  от д-р Петър Георгиев Петров 
 • Заповед спечелил търг за наем на имот в Долна Студена
  5.01.2024

  05.01.2024

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС
  4.01.2024

  04.01.2024

  СЪОБЩЕНИЕ