• Заповед за търг с тайно наддаване за продажба на имот в Джюлюница
  14.04.2022

  14.04.2022

  ОБЯВА

            1. . На основание Заповед №РД–11–048 от 14.04.2022г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на:

 • В Община Ценово е получено съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, във връзка с откриване на процедура по водовземане 2
  8.04.2022
 • В Община Ценово е получено съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, във връзка с откриване на процедура по водовземане
  8.04.2022
 • Публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя за създаване и отглеждане на трайни насаждения
  5.04.2022

  05.04.2022

  О Б Я В А

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА НА

  ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ – СОБСТСТВЕНОСТ

 • Публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя – собстственост на Община Ценово
  5.04.2022

  05.04.2022

  О Б Я В А 

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА НА

  ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – СОБСТСТВЕНОСТ

  НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

 • Заповеди на кмета на Община Ценово за определяне спечелилият публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за 1 година пасища и мери
  4.04.2022

  04.04.2022

  ОБЯВА

 • ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
  31.03.2022

  31.03.2022

  О Б Я В А

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

 • ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОФИС ПОМЕЩЕНИЯ НАХОДЯЩИ СЕ В С. ЦЕНОВО, С. НОВГРАД, С. БЕЛЦОВ И С. ПИПЕРКОВО
  31.03.2022

  31.03.2022

  О Б Я В А

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОФИС ПОМЕЩЕНИЯ НАХОДЯЩИ СЕ В
  С. ЦЕНОВО, С. НОВГРАД, С. БЕЛЦОВ И С. ПИПЕРКОВО СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО.

 • В Община Ценово е получено съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, във връзка с откриване на процедура по водовземане
  29.03.2022
 • Обсъждане на бюджет 2022
  18.03.2022

  18.03.2022

  На 28.03.2022 г./понеделник/ от 10:30 часа в заседателната зала на Общински Съвет Ценово ще се проведе публично обсъждане на бюджета за 2022 г.