• Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години
  18.09.2023

  18.09.2023

  ОБЯВА

       На основание Заповед № РД – 11 – 134 от 18.09.2023 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните помещения:

 • ОБЯВА за провеждане на конкурс на 28.11.2023г. и 29.11.2023г. във в.ф. 54800-Национална гвардейска част, гр. София
  11.09.2023
  11.09.2023
  ОБЯВА
  за провеждане на конкурс  на 28.11.2023г. и 29.11.2023г. във в.ф. 54800-Национална гвардейска част, гр. София за приемане на военнна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
           1.
 • Обява за провеждане на конкурс за старшински длъжности във военно формирование 52290-Варна
  11.09.2023
  11.09.2023
  ОБЯВА
  за провеждане на конкурс за старшински длъжности във военно формирование 52290-Варна, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина  
           1.
 • Заповед на кмета на община Ценово за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на отклонение от общи мрежи
  11.09.2023

    

 • Информационен ден за Северна България по процедура BG-RRP-3.008 "Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията"
  30.08.2023

  30.08.2023

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

  Единственият информационен ден за Северна България по процедура BG-RRP-3.008 "Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията" ще се проведе на 4 септември 2023г. от 13:00 в Ритуалната зала на Община Габрово (регистрация: 12.30 - 13.00 ч.).

 • Съобщение за временно преустановяване използването на автобусна спирка на път I-5 при км. 52+380 пред мотел „Формула“ 1 по посока Велико Търново – гара Бяла – гр. Бяла – Русе
  25.08.2023

  25.08.2023

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Относно: временно преустановяване използването на автобусна спирка на път I-5 при км. 52+380 пред мотел „Формула“ 1 по посока Велико Търново – гара Бяла – гр. Бяла – Русе

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно чл. 62а ал.1 от Закона за водите.
  24.08.2023

   24.08.2023

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  Съгласно чл. 62а ал.1 от Закона за водите.
   
 • Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 8
  24.08.2023
  24.08.2023
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  от д-р Петър Георгиев Петров
 • Заповед № РД-11 - 125 от 16.08.2023 г. на кмета на община Ценово за отмяна на Заповед № РД – 11 – 104 от 13.07.2023 г.
  17.08.2023

  17.08.2023

 • На 25.08.2023 г. /петък/ от 10.30 часа в заседателната зала на Общински съвет - Ценово, ще се проведе публично обсъждане на БЮДЖЕТА за 2023г.
  16.08.2023

   16.08.2023

  СЪОБЩЕНИЕ 
  На 25.08.2023 г. /петък/ от 10.30 часа в заседателната зала на Общински съвет - Ценово, ще се проведе публично обсъждане на БЮДЖЕТА за 2023г.