• Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба в НВУ „Васил Левски“ – гр.Велико Търново
  4.05.2022

  04.05.2022

  О Б Я В А

  за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина от 20.06.2022 г. до 21.06.2022 г., 
  в НВУ „Васил Левски“ – гр.Велико Търново

 • Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба
  4.05.2022

  04.05.2022

  О Б Я В А

 • Обявени са длъжности за служба в Доброволния резерв
  4.05.2022

  04.05.2022

  ОБЯВА

  Военно окръжие I степен – Русе информира, че със заповед № ОХ-1070/25.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности за служба в Доброволния резерв, които могат да се заемат от български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс

 • В Община Ценово е получено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за опазване на околната среда на Община Ценово 2021-2028г
  29.04.2022

  29.04.2022

 • Определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на офис помещение с обща площ 15,00 кв.м., находящо се в административна сграда в с. Новград
  28.04.2022

  28.04.2022

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на офис помещение с обща площ 12,00 кв.м., находящо се в административна сграда в с. Ценово
  28.04.2022

  28.04.2022

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба в село Кривина
  28.04.2022

  28.04.2022

  ОБЯВА

  На основание Заповед №РД–11–056 от 28.04.2022 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба.

  Обява >> 

 • Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот
  28.04.2022

  28.04.2022

  ОБЯВА

 • Протокол за разпределение пасищата в Караманово
  26.04.2022

  26.04.2022

  ПРОТОКОЛ

 • Решение 282 на Общински Съвет - Ценово във връзка приемане на Бюджет 2022
  18.04.2022