• Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Русе
  5.08.2021

  05.08.2021

  ЗАПОВЕДИ

  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" гр. РУСЕ

 • Община Ценово съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постановено Решение № РУ-20-ЕО/2021г.,
  2.08.2021

  02.08.2021

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Община Ценово съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постановено Решение № РУ-21-ЕО/2021г.
  2.08.2021

  02.08.2021

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • В Община Ценово е получена допълнителна документация за преценяване необходимостта от ОВОС
  2.08.2021

  02.08.2021

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Закриваща пресконференция по проект ROBG-417 "Трансгранично партньорство между Ценово - Хотареле - Гряка срещу природни рискове"
  13.07.2021

  13.07.2021

  Закриваща пресконференция по проект ROBG-417 "Трансгранично партньорство между Ценово - Хотареле - Гряка срещу природни рискове"

 • Предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №11
  13.07.2021

  13.07.2021

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

  от д-р Петър Георгиев Петров 
  Кмет на Община Ценово, област Русе 

 • Обявена е 1 (една) вакантна длъжност за офицер във Военно-геофрафска служба
  13.07.2021

  13.07.2021

  ОБЯВА

  Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед ОХ- 591/05.07.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във Военно-геофрафска служба, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба.

   

 • Разкрита е процедура по обявяване на 155 войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования от Сухопътните войски
  6.07.2021

  06.07.2021

  ОБЯВА

 • Разкрита е процедура по обявяване на 10 вакантни войнишки длъжности в гарнизон Пловдив
  6.07.2021

  06.07.2021

  ОБЯВА

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е съгласно чл.62а ал1 от Закона за водите
  5.07.2021

   05.07.2021