• Резултати от прием на документи за наемане на ПЕРСОНАЛ И ПОТРЕБИТЕЛИ
  29.05.2020

  29.05.2020

  Резултати от прием на документи за наемане на 
  ПЕРСОНАЛ И ПОТРЕБИТЕЛИ
  по проект № BG05M9OP001-2.101-0189 
  "ГРИЖА ЗА ХОРАТА В ОБЩИНА ЦЕНОВО - 
  "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ - КОМПОНЕНТ 3“

   

 • Предложение на кмета относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните такси и цените на услуги
  21.05.2020

  21.05.2020

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Предложение на кмета относно приемане на Наредба № 11 за обема на живатновъдната дейност
  20.05.2020

  20.05.2020

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • На основание Заповед № РД-11- 074 от 13.05.2020 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг
  15.05.2020

  15.05.2020

  ОБЯВА

 • Община Ценово ще проведе дезинсекционно мероприятие – третиране срещу комари
  15.05.2020

  15.05.2020

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Обявление за прием на документи от кандидати за персонал и потребители
  13.05.2020

   

   

 • Предложение на кмета за приемане на наредба за изменение на Наредба № 2
  12.05.2020

  12.05.2020

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: приемане на наредба за изменение на Наредба № 2 за общинската собственост на Община Ценово.

 • Община Ценово Ви уведомява, че в периода 11-14.05.2020г. ЕТ „Галина Александрова - Галя“ ще проведе третиране на пшеница срещу плевели
  8.05.2020

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • ПРОТОКОЛИ във връзка Заповед № 113 от 13.04.2020г. на кмета на Община Ценово за предоставяне и ползване поземлени имоти общинска собственост,
  27.04.2020
  27.04.2020
  ПРОТОКОЛИ
             Във връзка Заповед № 113 от 13.04.2020г. на кмета на Община Ценово за предоставяне и ползване поземлени имоти общинска собственост, представляващи пасища и мери. 
 • Община Ценово Ви уведомява, че в периода 10-14.04.2020г. ЕТ „Галина Александрова - Галя“ ще проведе третиране на пшеница срещу плевели
  9.04.2020

   09.04.2020