• Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
  25.05.2022

   25.05.2022

 • Със заповед се определя спечелилият публичен търг с явно наддаване за отдаване на земеделски земи
  12.05.2022

  12.05.2022

  ОБЯВА

 • В Община Ценово е получено съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, във връзка с откриване на процедура по водовземане
  12.05.2022
 • Заповед за определяне спечелилият публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на помещение
  11.05.2022

  11.05.2022

  ОБЯВА

             Със Заповед №РД-11/ 054 от 28.04.2022г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на помещение, търговски обект-магазин в с. Пиперково  Община Ценово .

 • В Община Ценово е получено съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, във връзка с откриване на процедура по водовземане
  11.05.2022
 • Разкрита е процедура по обявяване на 155 войнишки длъжности за приемане на военна служба
  10.05.2022

  10.05.2022

 • Обва за 7 войнишки и 120 длъжности във военни формирования от Военноморските сили
  10.05.2022

  10.05.2022

  О Б Я В А

 • Заповед на кмета за определяне на спечелилия публичен търг с тайно натдаване за продайба на имот в Джюлюница
  10.05.2022

  10.05.2022

  ЗАПОВЕД

     Със Заповед №РД-11/ 060 от 10.05.2022г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния обект общинска собственост намиращи се на територията на Община Ценово.

 • Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили
  4.05.2022

  04.05.2022

  ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

 • Обява за провеждане на конкурс с кандидати за приемане на 20 (двадесет) сержанти/старшини, оркестранти на военна служба
  4.05.2022

  04.05.2022

  ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – РУСЕ 
  Русе 7000, ул.”Княжеска” № 8, тел. 082/83-48-17, факс 082/87-50-08

  О Б Я В А