• Справка относо постъпили предложения във връзка с проект на наредба №1
  9.07.2020

  09.07.2020

  Справка относо постъпили предложения във връзка с проект на наредба №1 за общинската собственост на Община Ценово.

  прочети »

 • Уведомява ме Ви, че на 28.06.2020 г от залез слънце до 10:00 часа на 29.06.2020г. Община Ценово ще проведе дезинсекционно мероприятие
  26.06.2020

  26.06.2020

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Уведомяваме Ви, че ВАРДМИЕКС ЕООД има следното Инвестиционно предложение
  26.06.2020

  26.06.2020

  СЪОБЩЕНИЕ

  Уведомяваме Ви, че ВАРДМИЕКС ЕООД има следното Инвестиционно предложение  за  

  Закупуване на Инсинератор за изгаряне/обезвреждане на отпадъци от животни;

  Закупуване на Машина за товарене и извозване на животински отпадъци;

 • Регистри на удостоверенията за въвеждане в експлоатация и разрешенията за строеж, издадени през 2019 и 2020 г.
  22.06.2020
 • Справки относо постъпили предложения във връзка с проект на наредба №3 и наредба №11
  22.06.2020

  22.06.2020

 • Предложение от кмета относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  17.06.2020

  17.06.2020

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Със Заповеди на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг
  15.06.2020

  15.06.2020

  ОБЯВА

  Със Заповеди №РД-11/091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 099 от 09.06.2020г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг с таино наддаване за отдаване под аренда за срок от 5 години на земеделска земя общинска собственост.  

 • Справка относо постъпили предложения във връзка с проект на Наредба №2
  12.06.2020

  12.06.2020 г. 

  Справка относо постъпили предложения във връзка с проект на Наредба №2 за общинската собственост на Община Ценово.

  прочети » 

 • Офис за военен отчет-Община Ценово Ви информира, че са обявени 171 вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили
  10.06.2020

   10.06.2020

 • Предложение на кмета относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и осигоряване на обществения ред
  8.06.2020

  08.06.2020

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе