• О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване
  16.10.2023
  16.10.2023
  О Б Я В А
  за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на  военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина 
          &nbsp
 • Заповед спечелил търг за продажба на имот Новград
  16.10.2023

   16.10.2023

 • Уведомление относно реконструкция на въздушна линия
  13.10.2023

  13.10.2023

  Уведомление

  Относно: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ (ВЛ) 110 KV „ВАРДИМ“ ОТ П/СТ „БОРОВО“ ДО П/СТ „СВИЩОВ“

 • Обсъждане на анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги
  11.10.2023

  11,10.2023

  ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, В ЧАСТТА ОТНОСНО СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО НИВО"

 • Заповед за спечелил публичен търг
  6.10.2023

   06.10.2023

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на обект общинска собственост
  26.09.2023

   26.09.2023

 • Справка относо постъпилите предложения във връзка с проект на Наредба № 8
  26.09.2023

  26.09.2023

  Справка относо постъпилите предложения във връзка с проект на Наредба № 8 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ценово.

  прочети » 

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти пасища от общинския поземлен фонд /ОПФ/
  25.09.2023

   25.09.2023

 • Информация за разписанията на влаковете в новия График за движение на влаковете (ГДВ) за 2023/2024г.
  21.09.2023

        21.09.2023

 • Заповед за прекратяване на собственост
  21.09.2023
  21.09.2023
  ЗАПОВЕД
  Да се прекрати съсобствеността между Община Ценово, БУЛСТАТ: 000530671, с административен адрес: с. Ценово, обл. Русе, ул.