• Офис за военен отчет-Община Ценово Ви информира, че започва процедура по първия прием на български граждани за срочна служба в доброволния резерв
  30.09.2021

  30.09.2021

  ОБЯВА

 • Провеждане на Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост.
  24.09.2021

  24.09.2021

  ОБЯВА

     На основание Заповед РД-11 - 105  от 17.09.2021 година на Кмета на Община Ценово за провеждане на Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост.

 • Провеждане на Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ
  24.09.2021

   24.09.2021

 • Общинска администрация Ценово провежда анкетно проучване по въпросите, свързани с опазването на околната среда на територията на общината
  21.09.2021

  21.09.2021

  УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО,

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за Информационни срещи на Областен информационен център - Русе «Новите Програми с европейско финансиране 2021-2027 и предстоящи възможности за кандидатстване»
  23.08.2021

  23.08.2021

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  За Информационни срещи на Областен информационен център - Русе «Новите Програми с европейско финансиране 2021-2027 и предстоящи възможности за кандидатстване»

  УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО,

 • Офис за военен отчет-Община Ценово Ви информира, че е разкрита процедура по обявяване на 24 вакантни длъжности в Националната гвардейска част
  20.08.2021

  20.08.2021

  ОБЯВА

 • Мерки за пожарна безопасност
  13.08.2021

  13.08.2021

  МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

 • Офис за военен отчет-Община Ценово Ви информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 1(една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование
  12.08.2021

  12.08.2021

  ОБЯВА

 • Офис за военен отчет-Община Ценово Ви информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 3(три) вакантни длъжности.
  12.08.2021

  12.08.2021

  ОБЯВА

 • Предложение на кмета относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №14
  11.08.2021

  11.08.2021

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

  от д-р Петър Георгиев Петров 
  Кмет на Община Ценово, област Русе