• Обява на Кмета на Община Ценово за провеждане на Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост.
  14.11.2022

  14.11.2022

  ОБЯВА

              На основание Заповед РД-11 - 180  от 14.11.2022 година на Кмета на Община Ценово за провеждане на Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост.

 • Обява за провеждане на Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ
  14.11.2022

   14.11.2022

 • Община Ценово обявява класирания кандидат за обществен възпитател към МКБППМН.
  14.11.2022

  14.11.2022

  ОБЯВА

  Община Ценово обявява класирания кандидат за обществен възпитател към МКБППМН.

  Прочети повече »  

 • Обява за 1 вакантна длъжност за сержант и 5 вакантни длъжности за войници
  14.11.2022
  14.11.2022
  О Б Я В А
  за 1 (една) вакантна длъжност за сержант и 5 (пет) вакантни длъжности за войници, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),  във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски
  1. Със заповед № ОХ -1064/07.11.2022 г.
 • Предложение за изменение на Наредба 2
  14.11.2022

   14.11.2022

 • Заповед за прекратяване на съсобственост - Пиперково
  10.11.2022

  10.11.2022

  ЗАПОВЕД

 • Съобщение за получена информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
  8.11.2022

  08.11.2022

   СЪОБЩЕНИЕ

 • Заповед за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи-общинска собственост, представляващ „ВАЗ 21217“ /лада нива/
  8.11.2022

    

 • Заповед за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи-общинска собственост
  8.11.2022

    08.11.2022

 • Обява за вакантна длъжност във военно формирование от Съвместното командване
  7.11.2022

  07.11.2022

  О Б Я В А