• Заповед № РД-11 - 125 от 16.08.2023 г. на кмета на община Ценово за отмяна на Заповед № РД – 11 – 104 от 13.07.2023 г.
  17.08.2023

  17.08.2023

 • На 25.08.2023 г. /петък/ от 10.30 часа в заседателната зала на Общински съвет - Ценово, ще се проведе публично обсъждане на БЮДЖЕТА за 2023г.
  16.08.2023

   16.08.2023

  СЪОБЩЕНИЕ 
  На 25.08.2023 г. /петък/ от 10.30 часа в заседателната зала на Общински съвет - Ценово, ще се проведе публично обсъждане на БЮДЖЕТА за 2023г.
   
 • Заповед спечелил търг аренда земеделски земи 15 години
  10.08.2023

  10.08.2023

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Издадено разрешение за строеж № 954/ 24.07.2023г.
  2.08.2023

   02.08.2023  

   ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 • ОБЯВА за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили
  2.08.2023
  02.08.2023
  О Б Я В А
  за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина
           1.
 • ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във формирования на Сухопътните войски
  2.08.2023

  02.08.2023

 • Покана за участие на 22 и 23 септември 2023 в Петнадесетото издание на Фолклорен събор „Ценово пее и танцува”
  27.07.2023

  27.07.2023

 • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ОПАСНО ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ И РИСК ОТ ПОЖАРИ
  25.07.2023

  25.07.2023

 • Уведомление до собствениците на поземлени имоти 41 и 42 в кв. 9 по кадастралния план на с. Джулюница, Община Ценово
  25.07.2023

  Изх. № 1437

  25.07.2023г.

    Уведомление до собствениците на поземлени имоти 41 и 42 в кв. 9 по кадастралния план на с. Джулюница, Община Ценово 

 • До заинтересуваните собственици Ниолай Иванов Найденов
  25.07.2023

  Изх. № 1441

  25.07.2023 г.

  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ