• Закриваща пресконференция по проект ROBG-417 "Трансгранично партньорство между Ценово - Хотареле - Гряка срещу природни рискове"
  13.07.2021

  13.07.2021

  Закриваща пресконференция по проект ROBG-417 "Трансгранично партньорство между Ценово - Хотареле - Гряка срещу природни рискове"

 • Предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №11
  13.07.2021

  13.07.2021

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

  от д-р Петър Георгиев Петров 
  Кмет на Община Ценово, област Русе 

 • Обявена е 1 (една) вакантна длъжност за офицер във Военно-геофрафска служба
  13.07.2021

  13.07.2021

  ОБЯВА

  Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед ОХ- 591/05.07.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във Военно-геофрафска служба, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба.

   

 • Разкрита е процедура по обявяване на 155 войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования от Сухопътните войски
  6.07.2021

  06.07.2021

  ОБЯВА

 • Разкрита е процедура по обявяване на 10 вакантни войнишки длъжности в гарнизон Пловдив
  6.07.2021

  06.07.2021

  ОБЯВА

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е съгласно чл.62а ал1 от Закона за водите
  5.07.2021

   05.07.2021

 • Доклад пасища и мери
  22.06.2021

  22.06.2021

  ДОКЛАД

 • Презентация на фирма "Агротайм"
  4.06.2021
  04.06.2021     
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  Община Ценово съобщава на всички земеделски производители, че на 08.06.2021г.
 • В Община Ценово е получена Документация за преценяване необходимостта от ОВОС
  1.06.2021

  01.06.2021     

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Със Заповед на Министъра на отбраната на Република България са обявени 20 (двадесет) вакантни длъжности за матроси
  28.05.2021

  28.05.2021

  ОБЯВА

  Офис за военен отчет-Община Ценово Ви информира, че със Заповед ОХ-350/23.04.2021 на Министъра на отбраната на Република България са обявени 20 (двадесет) вакантни длъжности за матроси във военни формирования от състава на Военноморските сили.