• Предложение на кмета относно одобряване на План-сметкаи определяне на "Такса битови отпадъци"
  25.11.2020

  25.11.2020

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: Одобряване на План-Сметка и определяне на размера на "Такса за битови отпадъци" за 2021г.  

 • Определя се спечелилия публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година
  18.11.2020

  18.11.2020

  ОБЯВА

 • ОБЯВА за провеждане на конкурс за заемане на офицерска длъжност във военно формирование 26400 - Благоевград
  11.11.2020

  09.11.2020

  ОБЯВА

  за провеждане на конкурс за заемане на офицерска длъжност във военно формирование 26400 - Благоевград, чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина за времето от 15.12.2020г. до 17.12.2020г.

 • Със заповед на кмета се определя спечелилия публичен търг с тайно наддаване
  6.11.2020

  06.11.2020

  ОБЯВА

      Със Заповед №РД-11/189 от 03.11.2020г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилия публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя общинска собственост, за срок от 20 /двадесет/ години.

 • Обявени са 18 вакантни длъжности за войници във военни формирования
  5.11.2020

  04.11.2020

  ОБЯВА

  Офис за военен отчет-Община Ценово Ви информира, че със Заповед на Министъра на отбраната на Република България са обявени 18 вакантни длъжности за войници във военни формирования от Стационарната комуникационна и информационна система.

  Вакантните длъжности са в следните военни формирования:

 • Уведомяваме Ви, че в Община Ценово е получено Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
  3.11.2020

  03.11.2020

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Уведомяваме Ви че към настоящия момент тече процедура по преценяване необходимостта от ОВОС
  3.11.2020

  03.11.2020

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Заповед № 176 от 08.10.2020 във връзка с честотата на извършване на услугите по сметосъбиране
  29.10.2020
 • Със заповеди на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с явно наддаване
  28.10.2020

  28.10.2020

  ОБЯВА

     Със Заповед №РД-11/ 183 от 23.10.2020г., Заповед №РД-11/ 184 от 23.10.2020г., и Заповед №РД-11/ 185 от 23.10.2020г. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с явно наддаване за продажба на обекти общинска собственост намиращи се на територията на Община Ценово.

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване
  20.10.2020

  20.10.2020

  ОБЯВА