• Обява за започване процедура по първия прием на български граждани за срочна служба в доброволния резерв
  21.10.2021

  20.10.2021

  ОБЯВА

 • Запожед на кмета за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Ценово ОБЕКТ № 1
  19.10.2021

  19.10.2021

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

     на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Ценово ОБЕКТ № 1.

 • Запожед на кмета за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ ОБЕКТ № 1
  19.10.2021

  19.10.2021

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

  на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ ОБЕКТ № 1.

 • В Община Ценово е получено Инвестиционно намерение
  14.10.2021

  14.10.2021

  Вх. № 4168/13.10.2021

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • В Община Ценово е получено Инвестиционно намерение
  14.10.2021

  14.10.2021

  Вх. № 4167/13.10.2021

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Получено Инвестиционно намерение за водовземане от река Янтра и изграждане на система за капково напояване в с. с. Новград
  8.10.2021

  08.10.2021

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Получено Инвестиционно намерение за водовземане от река Янтра и изграждане на система за капково напояване в с. Долна Студена
  8.10.2021

  08.10.2021 

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Публичен търг с явно наддаване за земеделска земя – пасища и мери на Община Ценово
  6.10.2021

  06.10.2021

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
  ЗА
  ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ПАСИЩА И МЕРИ
  НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

 • Офис за военен отчет-Община Ценово Ви информира, че започва процедура по първия прием на български граждани за срочна служба в доброволния резерв
  30.09.2021

  30.09.2021

  ОБЯВА

 • Провеждане на Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост.
  24.09.2021

  24.09.2021

  ОБЯВА

     На основание Заповед РД-11 - 105  от 17.09.2021 година на Кмета на Община Ценово за провеждане на Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост.