Агенцията по заетостта, съвместно с Областна администрация Русе, както и дирекциите „Регионална служба по заетост“ и „Бюро по труда“ започват анкетно проучване за потребностите на работодателите от работна сила.

Проучването ще се извършва чрез електронен анкетен формуляр, предназначен за работодателите, получените резултати също ще се обработват в електронен формат. Анкетният формуляр е отворен за отговори от 05.02.2018 г. и ще бъде активен до 28.02.2018 г. Линкът за неговото попълване е:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Jy0i_hWV93mRunoBkqy2Fn0AFA5VTXcNy5FzIEjUVyThYw/viewform