Във връзка са проведеното заседание на областния съвет за прозрачност и гражданско наблюдение проведено на 15.03.2012 г., се прие в месеците от юни до ноември на територията на област Русе да се извърши мониторинг на услугата "Поддържане на уличната мрежа"
С оглед на взетото на заседанието решение, всяка  община определи 3 улици, които имат важно обществено значение за които са предвидени средства за ремонт и поддържане през 2012 г. 
В отговор на писмо №37-00-14/16.03.2012 г. на Областния управител на Област Русе,  Община Ценово определи следните улици за гражданско наблюдение:
- ул. Възраждане - с. Новград
- ул. Христо Ботев - с. Долна Студена
- ул. Цар Освободител - с. Ценово
Успоредно с това се проучва и мнението на гражданите относно цялата улична мрежа.
 
Попълнените анкети гражданите могат да изпращат на e-mail адрес: obshtina_cenvov@abv.bg 
Анкета за село Ценово >> DOC
Анкета за село Долна Студена >> DOC
Анкета за село Новград >> DOC
Анкета >> DOC