Секретар

Мария Иванова Найденова

 

   Образование:

   Висше икономическо образование в СА „Д. А. Ценов”
   гр. Свищов. 

   Работила е като:  

   - Главен специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Община Ценово

   - Главен експерт „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Община Ценово

   - от 18.12.2015 г. – Секретар в Община Ценово