Секретар

Мария Иванова Найденова

 

   Образование:

   Висше икономическо образование в СА „Д. А. Ценов”
   гр. Свищов. 

   Работила е като:  

   - Главен специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Община Ценово

   - Главен експерт „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Община Ценово

   - от 18.12.2015 г. – Секретар в Община Ценово

Адрес: Община Ценово,
ул. “Цар Освободител” № 66
тел:         08122/25-10 в. 37
моб. тел: 0878671289; 
e-mail: secretar@tsenovo.bg
e-mail: meri_c@abv.bg