Архитектура и археологическо наследство

В Ценово съществува бюст паметник на Димитър Апостолов Ценов, който прави дарение от 40 млн. лв. за откриване и поддържане на Висше търговско училище в Свищов. Близо четвърт век изтича от изявената воля на дарителя през 1912 г. до нейното практическо осъществяване през 1936 г.  Скулптор на паметника е Ивайло Савов, живял като дете в Ценово.
През 1968 г., на брега на р. Дунав в близост до устието на р. Янтра, се открива паметник обелиск на двамата воеводи Хаджи Димитър и Стефан Караджа, в чест на 100 годишнината от преминаването на четата на двамата воеводи през Дунава и стъпването им на българска земя. Подвига на знаменитите Българи се отбелязва на всяка година 18-ти юли.
С. Новград е единственото селище в България на чиито център има запазен паметник на Ленин, при това в цял ръст.
През 1968 г. е построен и най-дългият въжен мост в Северна България над р. Янтра, свързващ Новград и Беляново. Този мост е само за пешеходци. Дължината му е 105 м. от бряг до бряг, ширината – 1.40 м.
Източно от с. Ценово, на около 1 км., е построен железен мост на р. Янтра, дълъг 85 м. и широк 3 м. Мостът е строен в продължение на три години /1906-1909/ по проект на белгийска фирма. Желязната конструкция е доставена от фирмата, а строителните работи са извършени от майстори-балканджии и работници от местното население.
В непосредствена близост от с. Ценово на югоизток в местността „Бог баир” се издига православен кръст „Паметник Символ”., Монумента е с форма на православен кръст, осветен през нощта и висок 18 метра , символизиращ вярата на хората. Средствата за построяването на кръста са събрани от местни и чужди дарители.
 

 

Археологическо наследство

При с. Кривина през ІV в. израства кастелът „Ятрус” – един от значимите римски военни центрове по Долния Дунав. Откритите археологически разкопки представляват останки на римски и ранно византийски град разрушен от аварите в началото на VІІ в. Върху развалините му през VІІ – VІІІ в. съществува българско селище, защитено с масивна каменна ограда с изградени навън кули. През 1958 г.са открити източната порта, обществени и частни сгради, две старо християнски базилики, намерени са много железни мечове, керамика, златни монети от Х в., оръдия на труда и други.
Има данни, че първите заселници по тези места са от племената на гетите. Запазени са 43 надгробни могили, разпръснати по високите плата край р. Янтра.
На 2 км. северно от с. Беляново, издълбана в скалистия десен бряг на р. Янтра е открита скална църква, изписана със стенописи, които сега са почти заличени с изключение на някои места, където личат образи на светци. В района на селото са намерени находки от късно-антично селище и некропол, изграден от тухли и керемиди.
На 5 км. югозападно от с. Долна Студена е открит водопровод, чиито тръби са споени с бял хоросан и лежат направо в земята на дълбочина от 1.20 м. до 1.50 м.
На 1.5 км. северно от с. Караманово са били открити надгробни плочи на латински език.
На 1 км. западно и югозападно от с. Новград са били открити различни археологически находки: каменни съркофази, хромели, оръдия на труда и земеделски сечива от камък, кремък, кост, бронз, желязо, фибули, апликации, монета от император Юстин /565-578/, късове от най-различни съдове. Открити са и жилища с правоъгълна форма, снабдени с пещи и огнища, както и домашна керамика. От находките е видно, че на това място са съществували селища през ранно и късно-желязната епоха, през времето на римското владичество и на Първата българска държава.
В селото е открито гърне, съдържащо 110 тетрадрахми от Първата и Втората македонска област. Тази находка трябва да се свърже с тракийското селище. Открит е и тракийски некропол на 1 км. югозападно от селото.
На около 300 м. североизточно от селото, на високия ляв бряг на р. Янтра, срещу моста за с. Кривина, в местността „Кале баир” е открита крепост с неправилна форма, с дължина около 200 м. и ширина 96 м. Предполага се, че става дума за крепостта „Нуксери”. Намерени са находки, характерни за късно-античната епоха и за времето на Първата и Втората българска държава. От тук произхождат две византийски монети от ХІІ в.
На 4.5 км. североизточно от с. Ценово, в близост до „Хаджийска чешма” са открити късове от домашна керамика от предримската и римската епоха. В околностите на селото, в местността „Гюртлука” е открито съкровище, състоящо се от златна и сребърна посуда, две сребърни гривни, пръстен с надпис, фибула, сребърни обкови и 1200 монети.