26.01.2024

ЗАПОВЕД

   На основание от Заповед № 011 до Заповед № 019 от 25.01.2024г. на Кмета на Община Ценово се ЗАБРАНЯВА Пашата на селскостопански животни през 2024 година в следните горски територии от Община Ценово.

Заповеди >>