21.06.2024


 ЗАПОВЕДИ СПЕЧЕЛИЛИЛИ
 
   Със Заповед № РД – 11 – 75 от 19.06. 2024 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, представляващи земеделски земи, намиращи се на територията на Община Ценово определям за спечелил Генчо Илиев Генчев, с адрес на управление с. Кривина, общ. Ценово, обл. Русе, ул. „Охрид“ № 7,
Заповед >>  
 
Със Заповед № РД – 11 – 76 от 19.06. 2024 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, представляващи земеделски земи, намиращи се на територията на Община Ценово определям за спечелил Янко Върбанов Янков, с адрес на управление с. Новград, общ. Ценово, обл. Русе, ул. „Плиска„ № 8,
Заповед >>  
 
Със Заповед № РД – 11 – 77 от 19.06. 2024 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, представляващи земеделски земи, намиращи се на територията на Община Ценово определям за спечелил Георги Никифоров Горанов, с адрес на управление с. Беляново, общ. Ценово, обл. Русе, ул. „Янко Янакиев„ № 8,
Заповед >>  
 
Със Заповед № РД – 11 – 78 от 19.06. 2024 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, представляващи земеделски земи, намиращи се на територията на Община Ценово определям за спечелил ЕТ „Галина Александрова – Галя“, с адрес на управление с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе, ул. „Етър„ № 1,
Заповед >>  
 
Със Заповед № РД – 11 – 79 от 19.06. 2024 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, представляващи земеделски земи, намиращи се на територията на Община Ценово определям за спечелил ЗП Венцислав Цветанов Георгиев, с адрес на управление с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе, ул. „Хан Аспарух„ № 48,
Заповед >>  
 
Със Заповед № РД – 11 – 80 от 19.06. 2024 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, представляващи земеделски земи, намиращи се на територията на Община Ценово определям за спечелил ЗП Иван Красимиров Кръстев, с адрес на управление с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе, ул. „Хан Аспарух„ № 39
Заповед >> 
 
Със Заповед № РД – 11 – 81 от 19.06. 2024 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, представляващи земеделски земи, намиращи се на територията на Община Ценово определям за спечелил Любен Драгостинов Ангелов, с адрес на управление: с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе, ул. „Елин Пелин“ № 12,
Заповед >>  
 
Със Заповед № РД – 11 – 82 от 19.06. 2024 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, представляващи земеделски земи, намиращи се на територията на Община Ценово определям за спечелил Генчо Илиев Генчев, с адрес на управление с. Кривина, общ. Ценово, обл. Русе, ул. „Охрид“ № 7,
Заповед >>