05.02.2024

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от Георги Любенов Георгиев
Председател на Общински съвет - Ценово
 
  Относно: Проект за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ.
 
Проект за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИКА >>