21.02.2024
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
 
  Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №2 за общинската собственост на Община Ценово.
 
цялото предложение >>   PDF