03.11.2023

Прием на заявления за подпомагане по Спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед през 2022г. - ВТОРИ ПРИЕМ 
          УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
        УВАЖАЕМИ ГОСПОДА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ,
        УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ,
        УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ",
 
        Имам удоволствието да Ви уведомя, че от 30 октомври 2023 г. до 10 ноември 2023 г. (вкл.) със Заповед № 03-РД/5087 от 26.10.2023 г. на Изпълнителен директор на ДФЗ е отворен ВТОРИ прием на заявления за подпомагане на земеделските стопани за Спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/739 на Комисията от 4 април 2023 г. и Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1343 на Комисията от 30 юни 2023 г.  за предвиждане на спешна мярка за подпомагане на секторите на зърнените и маслодайните култури в България, Полша и Румъния.
 
  Подпомагане могат да получат земеделски стопани, които са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани за 2022 г. и 2023 г. и площите им със слънчоглед са били допустими за подпомагане за Кампания 2022 г. по схемата на единно плащане на площ.
     До 31 декември 2023 г. ДФ „Земеделие“ ще изплати финансовата подкрепа на допустимите кандидати след извършване на всички административни проверки. Документи за подпомагане ще се приемат в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“, отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане“ (ОПСМП) по постоянен адрес на физическото лице или по адрес на управление на едноличния търговец или юридическото лице.

 - попълва се само при упълномощено лице за подаване в ОД на ДФЗ

        УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
        УВАЖАЕМИ ГОСПОДА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ,
        УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ,
        УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ",
        Имам удоволствието да Ви уведомя, че от 09 до 22 август 2023 г. (вкл.) със Заповед № 03-РД/04.08.2023 г. на Изпълнителен директор на ДФЗ е отворен прием на заявления за подпомагане на земеделските стопани за Спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/739 на Комисията от 4 април 2023 г. за предвиждане на спешна мярка за подпомагане на секторите на зърнените и маслодайните култури в България, Полша и Румъния .
 
      Подпомагане могат да получат земеделски стопани, които са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани за 2022 г. и 2023 г. и площите им със слънчоглед са били допустими за подпомагане за Кампания 2022 г. по схемата на единно плащане на площ.
     До 30 септември 2023 г. ДФ „Земеделие“ ще изплати финансовата подкрепа на допустимите кандидати след извършване на всички административни проверки. Документи за подпомагане ще се приемат в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“, отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане“ (ОПСМП) по постоянен адрес на физическото лице или по адрес на управление на едноличния търговец или юридическото лице.

- наредба за условията и реда за предоставяне на помощта

- необходими декларации, които да се попълват за всеки член на управляващия орган на ЮЛ-съотносимо за ООД, СД, АД и Кооперации - ако бенефициента не е участвал със заявление в първия прием през месец 08.2023г.

 С УВАЖЕНИЕ: Красимир Георгиев
Директор на ОД на ДФЗ-Русе
тел.: 082/885632

Изготвил: д-р Емилия Христова

  
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕШНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ОТГЛЕЖДАЩИ СЛЪНЧОГЛЕД 
Декларации 
Заповед на изпълнителния директор на ДФЗ за начало на прием на заявления за подпомагане 2 
Заповед старт прием 
Наредба _ 11 от 28 юли 2023 г