19.05.2023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че на 26.05.2023г. от 20:00 часа Община Ценово ще проведе дезинсекционно мероприятие – наземно третиране срещу комари  с препарат Цитрол 10/4 УЛВ и Фовал ЕК. Терените подлежащи на третиране са населените места в Община Ценово /с. Кривина, с. Новград и с. Караманово, с. Ценово, с. Долна Студена, с. Пиперково, с. Джулюница, с. Белцов и с. Беляново/.

Моля да предприемете съответните мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства.

Уведомително-писмо >>