17.09.2019

Доставен бе специализиран автомобил Мерцедес Унимог U427 с висока проходимост за работа при тежки терени с интервенционно оборудване по проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ“