Местни избори - 27 октомври 2019 година

 

29.10.2019
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА  

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.

 

17.10.2019 
Приложено Съобщение на Пресцентъра на МВР и копия от образците на удостоверения, които ще бъдат издавани на гражданите, за да упражнят правото си на глас в предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. 
Съобщение на Пресцентъра на МВР   
Удостоверения Образец 1,2,3 и 4  

 

16.10.2019
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА  
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

14.10.2019
Във връзка със Заповед № 401 от 12.10.2019г.. на кмета на Община Ценово уведомяваме избирателите, че на територията на Община Ценово, се образува една подвижна секционна избирателна комисия в състав от 7 /седем/ членове. 
Подвижната  секционна избирателна комисия с № 183700011, местонахождение - сградата на Общинска администрация - Ценово.
Заповед № 401 

 

07.010.2019
 Уведомяваме избирателите, че в Община Ценово всички избирателни секции са разположени на първи етаж /партер/ в съответната сграда и са подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и кметове на кметства на 27.10.2019 г.
Телефон и адрес, на който могат да се подават заявки за оказване на помощ в изборния ден:
с. Ценово, ул. Цар Освободител № 66; тел. 08122/25-10.
Заявки се приемат всеки работен ден от 08.10.2019 г.

 

24.09.2019
По повод провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. и писмо № МИ-25-28 от 23.09.2019г. на ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ във връзка с провежданата от тях разяснителна капания, се предоставят следните материали:
ВИДЕОКЛИПОВЕ 
БАНЕРИ 

 

20.09.2019
Заповед № РД-11 - 358 от 20.09.2019 г. на кмета на община Ценово за определяне на местата за поставяне на агитационни материали в населените места  на Община Ценово по време на предизборната кампания от политически партии и коалиции от партии и  инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите, по време на предизборната кампания за общински съветници и кметове насрочени за 27 октомври 2019 г
Заповед РД-11 - 358 >>   

 

11.09.2019
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК -  за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.   

 

11.09.2019
Покана във връзка с провеждане на Консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ на територията на община Ценово за провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. 

 

05.09.2019
Важни срокове във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г   

 

02.09.2019
ЗАПОВЕД
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО, ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ. 

 

22.08.2019
СПИСЪК
НА КМЕТСТВАТА В ОБЩИНА ЦЕНОВО, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО

 

13.08.2019

Покана във връзка с провеждане на Консултации за определяне състава на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на територията на община Ценово за провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.