Избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021

 

26.03.2021
Съобщение на Пресцентъра на МВР

 

24.03.2021
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА 
за провеждане на изборите за Народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г.

 

22.03.2021
Заповед на Кмета на Община Ценово № 115/20.03.2021г. относно образуване на територията на Община Ценово една секция за гласувне с подвижна избирателна кутия за хора с увреждния

 

02.03.2021
По повод провеждане на изборите за  НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021 от ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ във връзка с провежданата от тях разяснителна капания, се предоставят следните материали:

 

02.03.2021
Заповед на кмета на общината за определяне на местата за поставяне на агитационни материали.

 

22.02.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с насрочените на 04 април 2021 г. избори за народни представители за Народно събрание, общинска администрация Ценово уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до Кмета на Общината, както следва:

1. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволява да упражнят избирателното си право в изборното помещение, могат да  гласуват и с подвижна избирателна кутия, като заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по поща, факс, не по-късно от 20.03.2021 г.  Прилага се копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК). Приложение № 14-НС  

2. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес до 20.03.2021 г.    Приложение № 12-НС

3. Издаване на удостоверение за гласуване на друго място /само за кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите/ - до 20.03.2021 г.  Приложение № 18-НС

4. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци - до  27.03.2021 г.  Приложение № 8-НС  

 

 

19.02.2021
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за провеждане на изборите за Народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г.

 

17.02.2021

ПОКАНА        

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА:

ПП „ГЕРБ“
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
ПП „ДПС“
КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА И ВМРО“
ПП ”ВOЛЯ”
КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРА ТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“

ОТНОСНО: провеждане на Консултации за определяне съставите на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ на територията на Община ценово за провеждане на изборите за Народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г.

ПОКАНА

 

11.02.2021
- Заповед за обявяване на местата на избирателни списъци по населени места. 

 

10.02.2021
- Заповед за образуване на избирателни секции на територията на Община Ценово.