АНКЕТИ

12.12.2013
Анкета >>  за преглед на качеството на публичните услуги в област Русе, организирана от Областния съвет за прозрачност и гражданско наблюдение в област Русе.
Попълнената анкета изпращайте на obshtina_cenovo@abv.bg  
 

 

04.11.2013
Анкета >>  във връзка с дейностите, заложени в плана за действие на областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Русе.
Попълнената анкета изпращайте на obshtina_cenovo@abv.bg